Metsätyö Havanka Oy on Virroilla ja lähikunnissa  metsäkoneurakointia harjoittava yritys. Yritys sai alkunsa maataloustraktori ja reki-yhdistelmästä vuonna 1978 ja on kehittynyt pikkuhiljaa neljänvuosikymmenen aikana nykyaikaiseksi metsäkoneyritykseksi. 

 

Yrityksen palveluihin kuuluvat metsähakkuu- ja ajotyöt sekä metsänparannustyöt. Puunkorjuukalustoon kuuluu tällä hetkellä neljä harvesteria sekä neljä ajokonetta. Metsänparannustyöt, kuten mätästykset, laikutukset ja ojitukset, tehdään telakaivurilla, samoin kannon-nosto.

Metsätyö Havanka